Salah laku TB: Fasal 82 Tatatertib ahli

oleh Tulang

Dalam Perlembagaan PAS (Pindaan 2009),  terdapat perubahan nombor Fasal Tatatertib Ahli PAS jika dibandingkan dengan Perlembagaan PAS(Pindaan 2001).

Dalam  Perlembagaan PAS (Pindaan 2001), Fasal 75 Tatatertib Ahli PAS telah bertukar kepada Fasal 82 Tatatertib Ahli PAS dalam Perlembagaan PAS (Pindaan 2009)

1) Semua ahli-ahli PAS hendaklah:

(a) Taat dan patuh kepada hukum-hukum dan ajaran-ajaran Islam yang menjadi dasar PAS itu.

(b) Taat dan patuh kepada Perlembagaan Parti serta Aturan dan Peraturannya.

(c) Taat dan patuh kepada arahan-arahan dan perintah-perintah Parti.

(d) Melaksanakan kewajipan-kewajipan yang ditugaskan oleh Parti sedaya upaya yang boleh.

(e) Menjaga dengan cermatnya segala rahsia-rahsia Parti.

(f) Mengamal akhlak Islam.

(g) Mengawal diri supaya tidak melakukan sebarang tindakan yang menyalahi atau merugikan kepentingan Parti.

(h) Menerima PAS sebagai satu-satunya wadah perjuangan Islam bagi dirinya di dalam negara ini.

Oleh itu jika ahli ingin membuat aduan salah laku disiplin TB, sila sebutkan Fasal 82 mengikut Perlembagaan PAS (Pindaan 2009).

https://tulangbesi.wordpress.com/2010/03/27/aduan-salah-laku-disiplin-abd-rahman-talib/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: